Úvod

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na 32. Česko-slovenskou psychoterapeutickou konferenci. Tématem konference je Kompetence a osoba psychoterapeuta. Toto téma může být důležité pro nás všechny. Je důležité pro náš profesionální růst, ale i pro hledání společné komunikace mezi sebou, s klienty i se společností.

Svět i společnost mají tendenci se rozdělovat. Podobně rozděleně funguje naše psychoterapeutická obec. Není to pro nás ani naše klienty dobré. Snižuje to kredit před úřady i společností. Je důležité hledat témata, která nám pomohou společně hledat a tvořit. Téma kompetencí o osoby psychoterapeuta může takovým tématem být.

Téma navazuje na vývoj v Evropě i ve světě, kde se v poslední době vynořila potřeba stanovit kompetence psychoterapeuta při provádění psychoterapie. Jak se dívat na kompetence psychoterapeuta může být různé z pohledu různých psychoterapeutických směrů. Můžeme společně uvažovat o tom, co nás spojuje a v čem vidíme svět odlišně, ne nutně nepřátelsky.

Zveme vás jako jedince, terapeutické modality i instituty na společné setkání. Rádi bychom, aby konference byla platformou pro společné diskuze, místem, kde se můžeme lidsky potkat.

 

Ján Praško
Předseda psychoterapeutické společnosti

 

 

Pozor!

Vážení účastníci, chtěli bychom Vás informovat, že jsme zveřejnili program konference. Naleznete ho v záložce "Program konference".